Företaget startade i liten skala 1977 och ombildades till aktiebolag 1989 med Rolf- och Birgitta Johansson som ägare. 2018 utökades styrelsen med döttrarna Sofia och Madelene som även är delägare.

Vi är idag ca 7 st medarbetare och utför markentreprenader, kabelnedgrävning, vägunderhåll och har försäljning av grus och matjord. 
Vi utför även tjänster inom projektering av mark och hus.

Vi har täkttillstånd för bergstäkt i Rävsmåla där vi krossar eget grusmaterial för försäljning. Vi har tillstånd för att transportera farligt avfall och är certifierade i anläggning av enskilda avlopp samt fuktspärr på husgrund. Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna.

Projektledning, arbetsledning, maskinförare, och lastbilschaufförer har utbildning och kompetens för det arbete de utför. Vid behov anlitar vi underentreprenörer, om rätt kompetens inte finns.