Företaget startade i liten skala 1977 och ombildades till aktiebolag 1989 med Rolf- och Birgitta Johansson som ägare. 2018 utökades styrelsen med döttrarna Sofia och Madelene som även är delägare.

Vi är idag ca 10 st medarbetare och utför markentreprenader, kabelnedgrävning, vägunderhåll och har försäljning av grus och matjord. 
Vi utför även tjänster inom projektering av mark och hus.

Vi har täkttillstånd för bergstäkt i Rävsmåla där vi krossar eget grusmaterial för försäljning. Vi har tillstånd för att transportera farligt avfall och är certifierade i anläggning av enskilda avlopp samt fuktspärr på husgrund. Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna.

Projektledning, arbetsledning, maskinförare, och lastbilschaufförer har utbildning och kompetens för det arbete de utför. Vid behov anlitar vi underentreprenörer, om rätt kompetens inte finns.