Kvalitetsplan

Vi ska av våra kunder uppfattas som en naturlig partner med hög kompetens och hög servicegrad på levererade tjänster. Vårt riktmärke i företaget är att utlovade tjänster blir utförda inom utlovad tid, på det mest optimala sättet.

Kund- och myndighetskrav ska uppfyllas och kvalitetsarbetet ska leda till ständiga förbättringar. Vi ska ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete genom att ge en god utbildning och hålla en högklassigt maskin- och lastbilspark.

 

Kvalitetsmål

Målet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå 0-fel vid leverans till kund.

Både interna avvikelser och kundreklamationer rapporteras och analyseras. Felen korrigeras, för att kunna nå ständiga förbättringar.

Uppföljning och avrapportering sker på personalgenomgångar.

Antalet backjobb beroende på felaktig hantering ska nedbringas till 0.