Miljöpolicy

–          Att  med god marginal klara de lagar , normer och föreskrifter som gäller.

–          Personligt ansvar för hälsa och miljö

–          Arbetsmiljö är mer än bara frånvaro av risker

–          Inför nyinvesteringar ska hänsyn tas till arbetsmiljön och den yttre miljön

–          Sortering av avfall på hemmaplan likväl ute på arbetsplatserna

 

yttre miljö 6