Sveriges största innovationspris

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

MOTIVERING: ”Birgitta och Rolf Johansson har tagit fram en innovativ lösning för att på ett mer effektivt sätt renovera landets många grusvägar.
De har en gedigen erfarenhet från branschen och har tillsammans med Linnéuniversitetet förfinat lösningen med digitala system.
Med fokus på innovation och återanvändning möter de framtidens utmaningar och skapar förutsättningar för hållbara vägar och en levande landsbygd.” 

Markarbeten

Vi planerar, producerar och underhåller allt inom markarbeten

Miljö, kvalité och arbetsmiljö

Vi ska av våra kunder uppfattas som en naturlig partner med en hög kompetens. Läs mer >>
 
1

Företagspresentation

Rolf Johansson startade företaget i liten skala 1977. Läs mer >>
=

Anläggningsarbeten

Vi utför mark och anläggningsarbeten för privatpersoner, företag och även totalentreprenader till offentliga beställare.
 

Besöksadress

Rolf Johanssons Schakt AB, Kongavägen  130, 373 93 Hallabro 0477-130 03, rolf.johansson@rj-schakt.se

Kunder

Inmätning och en utsättningsplan till privatpersoner, byggföretag och offentliga beställare. Skogsföretag, Kommuner, Fiberföreningar, Avloppsföreningar.

Totalentreprenad med bred kompetens

Som medlemmar i Maskinentreprenörerna är vi godkända av de fackliga organisationerna och har den kvalitetsstämpel krävs i branschen.

Företagspolicy

–          Våra tjänster ska bli utförda på det mest optimala sättet, baserat på kunskap och ny teknologi.
–          Vi är totalentreprenör med bred kompetens och stort kontaktnät
–          Vi planerar, producerar och underhåller allt inom markarbeten.